Personlige bedrifter.
I menuen i venstre side, findes link til alle medlemmernes personlige side. På de enkelte medlemmers sider, findes optegnelser om personlige rekorder og bedrifter. Der vil også blive præsenteret udvalgte fangster på siderne.
Duelighedsmærker.
Ud over de personlige rekorder, er der også på de personlige sider, en oversigt over hvilke duelighedstegn der er optjent.
 

 

Duelighedsmærke Sådan opnås mærket Hvor mange har mærket
Årets vinder af "største fisk" pokalen modtager dette mærke med årstal for bedriften. 10
Årets vinder af "flotteste fisk" pokalen modtager dette mærke med årstal for bedriften. 8
Årets vinder af "flest fisk" pokalen modtager dette mærke med årstal for bedriften. 7
Når en deltager fanger sin første Bornholmerørred over mål, modtages dette mærke for bedriften. 13
Årets vinder af "årets lystfisker" modtager dette mærke med sæsonnummer for bedriften. 3
Vindes en af de 3 pokaler der dystes om på Bornholm 3 gange i træk, modtages dette mærke for bedriften. 2
Første gang et medlem fanger en havørred over 3.0 kg. i Bornholmerugen, optages han i klub 3.
For bedriften modtager det nye medlem af klub 3 dette duelighedstegn.
9
Første gang et medlem fanger en havørred på fluestang i Bornholmerugen, modtages dette mærke for bedriften. 2
Når et medlem fanger en havørred på bombarda og flue i Bornholmerugen, modtages dette mærke for bedriften. 2
Hvis man fanger en havørred eller en laks over 5,0 kg i bornholmerugen, skal der bades i åbent hav.
For den bedrift gives dette duelighedsmærke.
2
For at konsultere skadestue eller hospital i bornholmerugen gives dette duelighedsmærke. 2
Dette mærke gives til alle indehavere af æselhatten. 4

Bronze stjernen gives til et medlem der i bornholmerugen fanger en blankfisk der vejer:
Mellem 3,00 og 3,99 kg.

4
Sølv stjernen gives til et medlem der i bornholmerugen fanger en blankfisk der vejer:
Mellem 4,00 og 4,99 kg.
1
Guld stjernen gives til et medlem der i bornholmerugen fanger en blankfisk der vejer:
Over 5 kg.
1
Sur fiskerøv gives til et medlem der "opnår" 3 år i træk uden fangst. 6