Om reglerne.

I starten af klubbens historie, gjorde vi en dyd ud af ikke at have regler. Men det har vist sig at der må være et minimum af justits når 10 tosser tager på fisketur. Disse simple leveregler forsøger vi at overholde den ene uge om året når vi er på Bornholm.

 

Paragraffer.

De fleste regler vedrører konkurrencerne om pokaler. Paragrafferne er lavet for at minimere diskussionerne omkring uddeling af pokalerne. Når disse regler følges er der ikke noget at diskutere. De resterende paragraffer har alle en historie, men det vil blive en for lang affære hvis jeg begynder at fortælle om det. Dem der har stået model til paragrafferne ved godt selv hvorfor den pågældende regel er lavet.

§1.

Kun fisk med fedtfinne (Havørred, Laks, Bækørred og Steelhead) fanget med fiskestang fra kysten uden brug af båd eller flydering tæller i konkurrencerne. 

a. Alle konkurrencer slutter fredag i bornholmerugen kl. 2200.

 

§2.

Største fisk i kg, uanset farve eller stand vinder pokalen ”Største Fisk”.

a. Genudsatte fisk tæller som beskrevet i §5.

 

§3.

Flotteste fisk vinder pokalen ”Flotteste Fisk” .

a. I denne konkurrence tæller fisk i følgende prioriterede rækkefølge:

1. Blankfisk fra 2,00 kg.
2. Grønlændere.

b. Den blankfisk med det højeste Fulton tal som opfylder punkt 1 vinder pokalen.

c. Hvis der ikke fanges fisk som opfylder kriterierne i punkt 1 vinder grønlænderen med det højeste Fulton tal.

d. Ved lighed i fulton tal vinder tungeste fisk.

e. Såfremt der ikke fanges hverken blankfisk eller grønlændere udgår pokalen det pågældende år.

f. Flotteste fisk kan aldrig vindes af en hjemtaget fisk som ikke er blank, selvom den opfylder de vægt- eller længde mæssige kriterier i punkt 1 eller 2. Såfremt der måtte være tvivl om hvorvidt fisken er blank afgøres dette ved afstemning blandt de deltagende klubmedlemmer.

g. For at komme i betragtning til flotteste fisk skal fisken præsenteres efter endt fiskedag på køkkenbordet. Den kan forinden være vejet og indskrevet, men længden og dermed Fulton tal afsløres først ved præsentation.

 

§4.

Den deltager der fanger flest fisk vinder trofæet ”Flest Fisk”.

a. Da dette er en flidspræmie tæller alle fisk over mål med – også selvom de har et sår eller lidt farve.

b. Genudsatte fisk tæller som beskrevet i §5.

c. Ved lighed i antal, vinder den person der først opnåede antallet af fisk.

 

§5.

Genudsatte fisk tæller med på alle punkter undtagen ”Flotteste Fisk” 

a. En genudsat fisk vejet uden vidner kan aldrig deltage i konkurrencen ”Største Fisk”

b. En fisk som ønskes genudsat og som aspirerer til ”Største Fisk” pokalen skal vejes med en klubvægt i våd vejepose med mindst 1 klubvidne og fotodokumenteres. Posen vægt er fastsat til 300 gram og fratrækkes totalvægten inden fisken indskrives i fangstrapporten

c. En fisk der ønskes genudsat, kan vægtes skønsmæssigt i vandet og stadig tælle med i konkurrencen ”Flest Fisk”. Den skønsmæssige vægtning opdeles i halve kilo.

a. Fanges fisken uden vidner gælder følgende.

1. Fisken vægtes skønsmæssigt af fangeren og dokumenteres ved hjælp af foto.

b. Fanges fisken med vidner gælder følgende.

1. Fisken vægtes skønsmæssigt af vidnet og foto er valgfrit.

 

§6.

Fisk over 5 kg. er badefisk. 

a. Badeturen skal tages i løbet af ugen, med alle tilstedeværende mænd som vidner

b. Badeturen kan ikke tages uden for bornholmer ugen.

 

§7.

Vandgang belønnes med æselhatten i 24 timer. 

a. Vandgang med fisk på er dog straffrit såfremt fisken landes.

 

§8.

Skader på biler forårsaget under normal kørsel til, eller i løbet af bornholmer ugen betales af klubkassen. 

a. Dette gælder ikke motorskader eller øvrige mekaniske skader som følge af normal slitage